ayiticollege.professional.certificates.j
Lekòl Syans Medikal yo

Byenveni nan lekòl syans medikal Ayiti College, nou ofri pwogram edikasyon ak rechèch nan domèn medikaman, enfimyè, famasi ak edikasyon sante nan zòn riral yo.
 

Nou patnè ak enstitisyon fòmasyon eksepsyonèl ak lopital ki bay elèv nou yo ak eksperyans pratik, sa ki pèmèt yo mete edikasyon yo an pratik.

Admisyon nan Pwogram Medikal la trè konpetitif, ki egzije klas eksepsyonèl nan Biyoloji ak Chimi ak tès antre difisil.

  PWOGRAM  

Pwogram MD 6 ane yo ofri elèv segondè ki gradye, moun ki gen bakaloreya ak elèv ki enskri nan yon enstiti nan edikasyon siperyè. Pwogram lan adopte nòm ofisyèl Inyon Ewopeyen yo (dapre Directive Palman Ewopeyen an 2005/36 / EC) epi li ofri yon ekivalan 360 ECTS

 • Lang: Anglè/ Fransè

 • Kibò: Cluj, Woumani

 • Nivo: Lisans Medsin

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  6 ane

 • Ekolaj: 11900 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Konsantre nan pwogram nan degre nan dantis a se sou entansif edikasyon pratik-oryante ak opòtinite pou trete ka aktyèl konplèks anba gidans nan doktè ki gen eksperyans ak granmoun aje yo.

 • Lang: Anglè/ Fransè

 • Kibò: Cluj, Woumani

 • Nivo: Lisans

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  6 ane

 • Ekolaj: 11900 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Etidye pou ou vin yon famasyen pwofesyonèl epi devlope ekspètiz ki nesesè pou travay nan swen sante tankou yon ekspè nan famasetik dwòg ak pwodwi sante, nan yon anviwònman entènasyonal

 • Lang: Anglè/ Fransè

 • Kibò: Cluj, Woumani

 • Nivo: Lisans Famasi

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  5 ane

 • Ekolaj: 10900 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Degre Enfimyè a se yon Pwogram 4 ane, ouvè a elèv ki te konplete avèk siksè diplòm lekòl segondè.

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Polòy

 • Nivo: Lisans Enfimyè

 • Dat Kòmansman:  Oktòb

 • Dire:  4 ane

 • Ekolaj: 5000 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Radyoloji ak Imaj Medikal

Radyoloji e Imaj Medikal se yon lisans ki dire 3-ane . Radyografi terapetik ak Imaj Teknolojik enplike metòd ak pwosesis yo ki itilize pou pran foto entèn pati nan kò imen an ak ògàn yo

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Woumani

 • Nivo: Lisans Radyoloji ak Imaj Medikal

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  3 ane

 • Ekolaj: 5000 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Medsin Ijans

Pwogram Medsin Ijans se yon pwogram fòmasyon debaz katran ki bay konesans ak ladrès ki nesesè pou bay entèvansyon pou sove lavi touswit pandan y ap tann lòt resous EMS pou rive.

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Polòy

 • Nivo: Lisans Medsin Ijans

 • Dat Kòmansman:  Oktòb

 • Dire:  4 ane

 • Ekolaj: 5000 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kondisyon pou admisyon

 • ID Nasyonal Ayisyen oswa Paspò

 • Lèt Motivasyon 

 • BACC ayisyen oswa Ekivalan

 • Kontak pou de referans (ki pa fanmi)

 • Fòm Aplikasyon

Pou kandida ayisyen: le diplôme d'études secondaires équivaut à Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques (Première + Deuxième Partie)/ Diplôme d'Etudes Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système traditionnel)/ Baccalauréat/ Diplôme d'Enseignement Secondaire (système réformé)

Remak: Tout dokiman yo ta dwe skane ak konvèti nan fòma pdf
Lis dokiman ki obligatwa yo:

 1. opi paspò  oswa kat Idantifikasyon Nasyonal.

 2. Sètifika lekòl / diplòm BA (pou aplikan diplòm MA) ansanm ak transkripsyon nòt yo

 3. Wo nivo konesans nan 4 nan matyè sa yo: Chimi, Biyoloji, Fizik, Matematik - dokimante pa lekòl ki endike anwo a kite ba w sètifika / diplòm.  Fòk nòt sijè sa yo pi wo pase mwayèn lan (75%).

 4. Resi peman frè aplikasyon.

 5. Vaksinasyon Epatit B

 6. 2 foto paspò resan

Konpetans angle ekri ak pale konfime pa sètifika respektif li.  Si ou pa satisfè kondisyon sa yo oswa pa gen nivo a, w ap gen pou etidye angle pou premye semès la.

 • Grey Instagram Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Google+ Icon
 • Grey YouTube Icon
Antre an kontak 
Sekirite Wèb 

Konfidansyalite 

Deklarasyon dwa otè

Itilizasyon

Ayiti College se yon òganizasyon edikasyon. Ayiti College anrejistre antanke Limite pa Garanti 12885386 an Angletè ak Wales

Ayiti College is an educational organization. Ayiti College is registered as Limited by Guarantee, 12885386 in England and Wales with its registered office at  71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

© 2020 by AYITI COLLEGE