LEKÒL TOURIS AYITI COLLEGE

 Antanke youn nan pi gwo endistri ki egziste, touris afekte anviwònman destinasyon vwayaj epi enfliyanse kilti atravè mond lan. Touris sansib anpil ak transfòmasyon mondyal tankou chanjman konpòtman konsomasyon, devlopman ekonomik ak chanjman klimatik.

haiti-ayiti-travel-velo-veloayiti-caribb

DIPLOM

10/2020 - 03/2021

Diplòm nan Touris ak Jesyon Vwayaj la se yon Pwogram Aprè Nivo Segondè k ap dire 6-mwa

Duration

6 Mwa

Lisans

10/2020 - 05/2022

Pwogram Diplòm Asosye a nan Jesyon Otèl se yon Pwogram 18 mwa, ki disponib pou elèv ki te reyisi nan Bakaloreya Ayisyen oswa Fransè

Duration

2-4 Ane

Ayitix_ayiticollege.jpg

Sètifika Anglè

06/2020 - 09/2020

 Pwogram Entansif Lang Anglè a disponib pou moun Anglè pa lang natif natal yo epi ki gen yon anvi serye pou amelyore konpetans yo nan lang sa a.

Duration

3-6 Mwa

Touris ak Jesyon Vwayaj

Diplòm nan Touris ak Jesyon Vwayaj la se yon Pwogram Aprè Nivo Segondè k ap dire 6-mwa, li disponib pou elèv ki te reyisi nan Bakaloreya Ayisyen oswa Fransè an Ayiti.

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Kanpis Petyonvil

 • Nivo: Diplòm

 • Dat Kòmansman:  Oktòb oswa Fevriye

 • Dire:  6 Mwa

 • Ekolaj: 1200 USD

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kredi Inivèsite yo disponib pou pwogram diplòm sa a.

Online Version Disponib

Jesyon Manje ak Sèvis

Kou sa a parèt nan pwosesis operasyonèl yo nan yon restoran ki mennen nan rentabilité. Elèv yo gen opòtinite pou yo elaji ladrès yo ak konesans ki gen rapò ak endistri a Ospitalite.

Kou kouvri gen ladan, jesyon teknik restoran, microeconomics, kontwòl pri, lojistik endistri manje, kontablite finansye.

 • Lang: Anglè/ Fransè/Kreyòl

 • Kibò: Kanpis Petyonvil

 • Nivo: Sètifka Pwofesyonèl

 • Dat Kòmansman:  Oktòb oswa Fevriye

 • Dire:  3 Mwa

 • Ekolaj: 1200 USD

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kredi Inivèsite yo disponib pou pwogram diplòm sa a.

Online Version Disponib

Kou Entansif Lang Anglè

Pwogram Entansif Lang Anglè a disponib pou moun Anglè pa lang natif natal yo epi ki gen yon anvi serye pou amelyore konpetans yo nan lang sa a. Pwogram estimilan sa a itil pou pwofesyonèl k ap travay ak elèv k ap fè preparasyon pwogram etid inivèsitè oswa

pwofesyonèl.

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Kanpis Petyonvil

 • Nivo: Diplòm

 • Dat Kòmansman:  Oktòb oswa Fevriye

 • Dire:  3 / 6 Mwa

 • Ekolaj: 300 / 600 USD

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kredi Inivèsite yo disponib pou pwogram diplòm sa a.

Online Version Disponib

Jesyon Otèl ak Resort

Diplòm nan Touris ak Jesyon Vwayaj la se yon Pwogram Aprè Nivo Segondè k ap dire 6-mwa, li disponib pou elèv ki te reyisi nan Bakaloreya Ayisyen oswa Fransè an Ayiti.

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Kanpis Petyonvil

 • Nivo: Diplòm Asosye

 • Dat Kòmansman:  Oktòb oswa Fevriye

 • Dire:  2 ane

 • Ekolaj: 2500 USD

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kredi Inivèsite yo disponib pou pwogram diplòm sa a.

Online Version Disponib

Admission Requirements

 • ID Nasyonal Ayisyen oswa Paspò

 • Lèt Motivasyon 

 • BACC ayisyen oswa Ekivalan

 • Kontak pou de referans (ki pa fanmi)

 • Fòm Aplikasyon

Pou kandida ayisyen: le diplôme d'études secondaires équivaut à Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques (Première + Deuxième Partie)/ Diplôme d'Etudes Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système traditionnel)/ Baccalauréat/ Diplôme d'Enseignement Secondaire (système réformé)

 Lekòl Touris Ayiti College konbine dirabilite anviwònmantal nan tout aspè kou nou yo. Nou kwè ak anpil konviksyon ke yon mendèv ki gen bon edikasyon

sou pwoblèm enpòtan pou sektè a gen menm enpòtans ak kreye djòb ak devlòpman ekonomik.