ayiticollege_schools_campuses.jpg

LEKÒL AYITI COLLEGE

  PWOGRAM  

Atizay & Touris
Dlo & Agrikilti
Swen Sante ak Sekirite
Biznis & Dwa
Syans ak Teknoloji
AyitiX

 Enspire 

Enspire se pwogram bous ak devlopman pwofesyonèl nou an. Li disponib pou etidyan, anplwaye gouvènman, anplwaye ONG lokal, diplomat Ayisyen, pwofesyonèl sante, edikatè ak antreprenè ki jwe yon wòl vital nan devlopman sosyo-ekonomik Ayiti.