ayiticollege_haiti_engineering_crop-focu

AYITI COLLEGE

LEKÒL JENI

Jeni se youn nan degre yo ki pi popilè yo ak potansyèlman pwofitab. Enjenyè yo patisipe nan tout aspè nan teknoloji, ki gen ladan elektwonik, medikaman, transpò, enèji, Aewonotik ak plis ankò. Enjenyè yo ka anplwaye epi yo pral toujou pwofesyonèl ki enpòtan epi ki nesesè

  PROGRAMS  

Enjenyè Sivil

Lisans Jeni Sivil. Espesyalizasyon nan chan ki vini annapre a: Konstriksyon jeneral; Konstriksyon wout; Enstalasyon ak rezo sanitè; Jesyon pwosesis konstriksyon; Konstriksyon efikas ak enèji renouvlab.

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Polòy

 • Nivo: Diplòm

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  4 ane

 • Ekolaj: 6000 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Syans Enfòmatik

Pwogram syans enfòmatik fèt pou ede ou devlope ladrès pratik ak konesans ki nesesè pou desine, devlope, teste epi pwodwi sistèm konpitè. Sa a se pwogram ki fèt ak bezwen yo ak ap atann nan mache yo.

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Polòy

 • Nivo: Diplòm

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  4 ane

 • Ekolaj: 6000 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Jeni Elektrik

Enjenyè elektrik ak elektwonik travay nan avanse nan teknoloji pratik, amelyore aparèy yo ak sistèm nou itilize chak jou. Soti nan sistèm solè-enèji ak telefòn mobil, nou inove pou satisfè kominikasyon, teknoloji ak bezwen enèji sosyete a.

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Istanbul, Turkey

 • Nivo: Diplòm

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  4 ane

 • Ekolaj: 6000 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Jeni Endistriyèl 

Nou edike enjenyè ki pral gen pa sèlman dènye konesans teyorik men tou ladrès pratik ki trè valè nan mache travay la e ke yo esansyèl nan tout endistri. Konbine ladrès teknik ak flèr biznis

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Istanbul, Turkey

 • Nivo: Diplòm Asosye

 • Dat Kòmansman:  Oktòb

 • Dire:  3 ane

 • Ekolaj: 6000 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Jeni Mekanik

Nou edike enjenyè ki pral gen pa sèlman dènye konesans teyorik men tou ladrès pratik ki trè valè nan mache travay la e ke yo esansyèl nan tout endistri. Konbine ladrès teknik ak flèr biznis

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Istanbul, Turkey

 • Nivo: Diplòm

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  4 ane

 • Ekolaj: 6000 Dola Ameriken par ane

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj a

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kondisyon pou admisyon

 • ID Nasyonal Ayisyen oswa Paspò

 • Lèt Motivasyon 

 • BACC ayisyen oswa Ekivalan

 • Kontak pou de referans (ki pa fanmi)

 • Fòm Aplikasyon

Pou kandida ayisyen: le diplôme d'études secondaires équivaut à Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques (Première + Deuxième Partie)/ Diplôme d'Etudes Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système traditionnel)/ Baccalauréat/ Diplôme d'Enseignement Secondaire (système réformé)

Remak: Tout dokiman yo ta dwe skane ak konvèti nan fòma pdf
Lis dokiman ki obligatwa yo:

 1. opi paspò  oswa kat Idantifikasyon Nasyonal.

 2. Sètifika lekòl / diplòm BA (pou aplikan diplòm MA) ansanm ak transkripsyon nòt yo

 3. Wo nivo konesans nan 3 nan matyè sa yo: Chimi, Biyoloji, Fizik, Matematik - dokimante pa lekòl ki endike anwo a kite ba w sètifika / diplòm.  Fòk nòt sijè sa yo pi wo pase mwayèn lan (50%).

 4. Resi peman frè aplikasyon.

 5. Vaksinasyon Epatit B

 6. 2 foto paspò resan

Konpetans angle ekri ak pale konfime pa sètifika respektif li.  Si ou pa satisfè kondisyon sa yo oswa pa gen nivo a, w ap gen pou etidye angle pou premye semès la.