EKIP NOU AN

Nou bay etidyan nou yo ansanm ak moun k ap aprann yo konpetans ak resous yo bezwen pou yo tounen inovatè sosyal ak patnè nan devlopman Ayiti. 

Nan Ayiti College, aprann amizan epi fèt an kolaborasyon. Sèl bagay nou genyen plis pasyon pou li pase edikasyon, se edikasyon ki aksesib an Kreyòl pou tout Ayisyen.

Leadership
Advisory Board
AyitiX Team