airport-travel-waiting-terminal-34145.jp

AYITI COLLEGE

LEKÒL AVIYASYON

  PWOGRAM YO  

Pilòt Komèsyal

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Tbilisi, Georgia

 • Nivo: CPL

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire: 18 mwa

 • Ekolaj: 6500 Dola Ameriken pa enkli lè vòl

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj la

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Pilòt Prive

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Tbilisi, Georgia

 • Nivo: PPL

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire: 6 mwa

 • Ekolaj: 9500 Dola Ameriken 

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj la

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Cabin Crew Fòmasyon

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Tbilisi, Georgia oswa Istanbul, Turkey

 • Nivo: Sètifika pwofesyonèl

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  3 mwa

 • Ekolaj: 2500 Dola Ameriken 

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj la

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kago ak Operasyon Ayewopò

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Tbilisi, Georgia oswa Istanbul, Turkey

 • Nivo: Sètifika pwofesyonèl

 • Dat Kòmansman:  Oktòb

 • Dire:  6 mwa

 • Ekolaj: 5500 Dola Ameriken 

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj la

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kondisyon pou admisyon

 • ID Nasyonal Ayisyen oswa Paspò

 • Lèt Motivasyon 

 • BACC ayisyen oswa Ekivalan

 • Kontak pou de referans (ki pa fanmi)

 • Fòm Aplikasyon online

Pou kandida ayisyen: le diplôme d'études secondaires équivaut à Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques (Première + Deuxième Partie)/ Diplôme d'Etudes Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système traditionnel)/ Baccalauréat/ Diplôme d'Enseignement Secondaire (système réformé)

Remak: Tout dokiman yo ta dwe skane ak konvèti nan fòma pdf
Lis dokiman ki obligatwa yo:

 1. opi paspò  oswa kat Idantifikasyon Nasyonal.

 2. Sètifika lekòl / diplòm BA (pou aplikan diplòm MA) ansanm ak transkripsyon nòt yo

 3. Nòt Pi wo pase mwayèn lan dokimante pa lekòl ki endike anwo a kite ba w sètifika / diplòm.

 4. Resi peman frè aplikasyon.

 5. Vaksinasyon Epatit B

 6. 2 foto paspò resan

Konpetans angle ekri ak pale konfime pa sètifika respektif li.  Si ou pa satisfè kondisyon sa yo oswa pa gen nivo a, w ap gen pou etidye angle pou premye semès la.

 • Grey Instagram Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Google+ Icon
 • Grey YouTube Icon
Antre an kontak 
Sekirite Wèb 

Konfidansyalite 

Deklarasyon dwa otè

Itilizasyon

Ayiti College se yon òganizasyon edikasyon. Ayiti College anrejistre antanke Limite pa Garanti 12885386 an Angletè ak Wales

Ayiti College is an educational organization. Ayiti College is registered as Limited by Guarantee, 12885386 in England and Wales with its registered office at  71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

© 2020 by AYITI COLLEGE