airport-travel-waiting-terminal-34145.jp

AYITI COLLEGE

LEKÒL AVIYASYON

  PWOGRAM YO  

Pilòt Komèsyal

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Tbilisi, Georgia

 • Nivo: CPL

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire: 18 mwa

 • Ekolaj: 6500 Dola Ameriken pa enkli lè vòl

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj la

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Pilòt Prive

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Tbilisi, Georgia

 • Nivo: PPL

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire: 6 mwa

 • Ekolaj: 9500 Dola Ameriken 

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj la

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Cabin Crew Fòmasyon

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Tbilisi, Georgia oswa Istanbul, Turkey

 • Nivo: Sètifika pwofesyonèl

 • Dat Kòmansman:  Oktòb 

 • Dire:  3 mwa

 • Ekolaj: 2500 Dola Ameriken 

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj la

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kago ak Operasyon Ayewopò

 • Lang: Anglè

 • Kibò: Tbilisi, Georgia oswa Istanbul, Turkey

 • Nivo: Sètifika pwofesyonèl

 • Dat Kòmansman:  Oktòb

 • Dire:  6 mwa

 • Ekolaj: 5500 Dola Ameriken 

 • Depans pèsonèl: Pa fè pati frè ekolaj la

Pou plis enfòmasyon, kontakte biwo admisyon an pa imèl:

admissions@ayiticollege.edu.ht

Gen sibvansyon ki disponib pou etidyan ki kalifye yo

Kondisyon pou admisyon

 • ID Nasyonal Ayisyen oswa Paspò

 • Lèt Motivasyon 

 • BACC ayisyen oswa Ekivalan

 • Kontak pou de referans (ki pa fanmi)

 • Fòm Aplikasyon online

Pou kandida ayisyen: le diplôme d'études secondaires équivaut à Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques (Première + Deuxième Partie)/ Diplôme d'Etudes Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système traditionnel)/ Baccalauréat/ Diplôme d'Enseignement Secondaire (système réformé)

Remak: Tout dokiman yo ta dwe skane ak konvèti nan fòma pdf
Lis dokiman ki obligatwa yo:

 1. opi paspò  oswa kat Idantifikasyon Nasyonal.

 2. Sètifika lekòl / diplòm BA (pou aplikan diplòm MA) ansanm ak transkripsyon nòt yo

 3. Nòt Pi wo pase mwayèn lan dokimante pa lekòl ki endike anwo a kite ba w sètifika / diplòm.

 4. Resi peman frè aplikasyon.

 5. Vaksinasyon Epatit B

 6. 2 foto paspò resan

Konpetans angle ekri ak pale konfime pa sètifika respektif li.  Si ou pa satisfè kondisyon sa yo oswa pa gen nivo a, w ap gen pou etidye angle pou premye semès la.